10
Mar

Indkaldelse til generalforsamling

Newsbar_right

Foreningen Langaa Nanolaug indkalder til generalforsamling. Generalforsamlingen er åben for alle kontingentbetalende medlemmer af Langaa Nanolaug. Generalforsamlingen afholdes søndag d. 31. Marts, og deltagelse samt forslag til dagsorden skal ske ved tilmelding til formanden senest 8 dage før.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning og debat om foreningens arbejde.
 3. Regnskabsfremlæggelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  • Vedtægtsændringer som følge af foreningens situation
 5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Fastsættelse af Netparties
 7. Valg af formand (hhv. næstformand), kasserer og sekretær/menige medlemmer.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Diskussion af regler.
 10. Eventuelt

Comments

Har der været mulighed for at betale kontingent.

Er Randers Kommune kommet på bedre tanker?

Hej Rasmus,

Med hensyn til kontingent både og, men nok mest nej. For efterhånden mange år siden fik vi at vide at vi ikke behøvede at føre medlem kartotek, hvis vi ikke ønskede at søge om midler ved kommunen. Siden dengang har vi derfor reelt set ikke ført medlems kartotek, hvilket betyder at at de eneste reelle medlemmer af Nanolaug har været crew.

Hvad angår kommunen så er de heller ikke kommet på andre tanker, i alt fald ikke det sidste vi hørte. Det er derfor vi er ved at se på at ændre vores vedtægter så vi nok på den ene eller anden måde kan kører videre i en form for dvale. Som vi ser det pt er det eneste andet alternativ at nedlægge Nanolaug, hvilket vi også ville være kede af.

Hvis I har ideer er de bestemt velkomne.

Back